นายก อบต.ตะลุโบะ


ข้อมูลการดำเนินงาน

คำขวัญ

 "อบต.ตะลุโบะ ถิ่นมะลิหอม น้ำนองนาสมบูรณ์ สวนผักเกื้อกูล เศรษฐกิจชุมชน"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.วิสัยทัศน์การพัฒนา

          การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตะลุโบะ มีจุดมุ่งหมายที่เน้นการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น เพื่อให้เกิด “การพัฒนาที่ยั่งยืนและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน” และการสร้างค่านิยมร่วมกันให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความจำเป็นและปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด ทัศนคติในการพัฒนา เพื่อประสานความหลากหลายให้มีความสอดคล้องอย่างสมดุลในสังคมสมานฉันท์และเอื้ออาทรต่อกัน   ทำให้สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  องค์การบริหารส่วนตำบลตะลุโบะ จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตะลุโบะในระยะ  5 ปี (พ.ศ. 2554-2559)  คือ “เกษตรก้าวหน้า พัฒนาคุณภาพชีวิต ผลผลิตสมบูรณ์ เพิ่มพูนเศรษฐกิจ ประสานมิตรสามัคคี ประชาชีมีสุข” บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารของประชาชนโดยยึดหลัก “ซื่อสัตย์  โปร่งใส  ตรวจสอบได้” เพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญ

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น

2.1 บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพด้านการเกษตรและอาชีพอื่น ๆ ของประชาชน

2.2 จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก

2.3 จัดโครงการ อบต. พบประชาชนและจัดเวทีประชาคมในทุกระดับ

2.4 ส่งเสริมและสนับสนุนด้านสุขอนามัยพื้นฐานของประชาชน

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.จุดมุ่งหมาย

 

3.1 เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาและเพิ่มทักษะด้านการเกษตร

3.2 การคมนาคมทางบกมีความสะดวก รวดเร็ว

3.3 ประชาชนมีความเข้าใจในบทบาท  อำนาจหน้าที่ของท้องถิ่นและให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ

3.4 ประชาชนมีความรู้  ความเข้าใจในการดูแลสุขอนามัยพื้นฐาน

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา

       จากการได้จัดทำเวทีชาวบ้าน และระดมสมองจากผู้นำชุมชน  ผู้นำศาสนา ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลตะลุโบะ (2555-2557)  ออกเป็น  7  ยุทธศาสตร์  ดังนี้

4.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน

4.2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

4.3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเที่ยว

4.4 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี

4.5 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

4.6 ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1xbetm.info hipas.info wiibet.com mariobet giriş restbetcdn.com
izmir escort
hacklink al hd film izle duşakabin fiyatları hack forum fethiye escort bayan escort - vip elit escort dizi film izle tüp bebek merkezi crypter erotik film izle erotik film izle Free Porn Videos kitap alanlarcineperras.comhilarionbetاباحىاباحيEkrem abi güvenilir sitelersüs köpeğiDeneme bonusuBüyükçekmece EscortNişantaşı EscortBahçeşehir EscortFlorya EscortBetticket canl覺 ma癟 izle selcuksports deneme bonusu deneme bonusu veren siteler bahis siteleri jojobet http://www.iztacalco.cdmx.gob.mx/inicio/guvenilir-bahis-siteleri.html deneme bonusu deneme bonusu veren sitelerkareasbet güncel girişSbtech altyapılı bahis sitelerikareasbetsiyah bayrak aynadeneme bonusu veren sitelerkayaşehir escortdigital marketing agencyBetingodeneme bonusu veren sitelerGüvenilir bahis siteleriesbetYabancı dizi izle