องค์การบริหารส่วนตำบลตะลุโบะ

ถิ่นมะลิหอม น้ำนองนาสมบูรณ์ สวนผักเกื้อกูล เศรษฐกิจชุมชน

นาย เจะอับดุล มูรอหัต

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะลุโบะ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะลุโบะ

นายณกร คงคาลิหมีน

ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

จำนวนบุคลากร
0

ทีมงาน อบต.ตะลุโบะ

พบกับทีมงานคุณภาพ

นายมันโซว์ วาเด็ง

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายมันโซว์ วาเด็ง

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายมันโซว์ วาเด็ง

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายมันโซว์ วาเด็ง

ผู้อำนวยการกองช่าง

เกี่ยวกับ อบต.

ประวัติความเป็นมา องค์การบริหารส่วนตำบลตะลุโบะ

ตำบลตะลุโบะ แต่เดิมเป็นชุมชนแห่งนี้มีบึง ลำน้ำ ลำคลอง แม่น้ำตานี ที่ทอดยาวไปบรรจบกับ ทะเล ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่ 7 เป็นพื้นราบตื้นเขินติดกับแม่น้ำ ลำคลองที่ลึกมาก ที่มีลักษณะน้ำวน เป็นบึ่งใหญ่ ซึ่งมีเรื่องราวเล่าขานกันมาเรื่อย ๆ มา บึ่งแห่งนี้เคยมีสัตว์น้ำ ตัวใหญ่ ทีมีชื่อว่า จระเข้เผือกอาศัยอยู่ ในแถบบริเวณที่ เรียกว่า บึงลูโบะ หรือภาษาท้องถิ่น(ยาวี) ว่า ตือลือโบะ และนับแต่นั้นมาในที่สุดเปลี่ยนเป็น ตะลุโบะ จนถึงปัจจุบันนี้

Scroll to Top